• 26 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۸/۱۸
  فاطمه عالی بود مرسی
  ۱۳۹۶/۳/۷
  علی بسیار زیبا
  ۱۳۹۶/۳/۲۲
  حسن قاسمی ورامین من بشترتصنیفهای استاد شجریان راگوش می دهم بسیارعالی برای استادسلامتی وروزهای پرازنشاط ازومندم قاسمی ازورامین
  ۱۳۹۷/۱/۵
  مهدیان نه این شعر زمینی است نه این صدا .این صدای درون هر ادمی است که در فراق اصلش بی تاب است.بسیار زیباست.
  ۱۳۹۷/۳/۱۷
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۳/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۴/۱۴
  قاسم کوهی عالی بود
  ۱۳۹۷/۴/۲۹
  سعید انصاری فر بی نظیر،ممنون از سایت خوبتون
  ۱۳۹۷/۵/۳۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۷/۱۷
  Herish Hi
  ۱۳۹۷/۷/۲۶
  سمانه شجاعی
  عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۲
  مهدی عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۸
  معصوم عالی
  ۱۳۹۷/۹/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۸
  مهدی عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۱
  انسیه عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۴
  ناشناس بینظیره
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  الهه محشره
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  سعید خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۴/۹
  ارسلان عالییییه
  ۱۳۹۸/۴/۱۴
  اسد عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۳
  حامد بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳
  سجاد خیلی خاطره دارم با این ترانه
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  حشمت عالی