• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۳/۱
  مرتضی خیلی بی نظیر
  ۱۳۹۹/۵/۱۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۱۷
  Zolal عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  فرهاد خیلی دوسش دارم این آهنگو
  ۱۴۰۰/۴/۱۴
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
  1305 عالی