• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲
  افشین عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  الینا سادات میر کلانتر خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۱۸
  عبدالله عالی