آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۱۲/۴
  کریم این آدم هارا باید طلا گذاشت قدرش باید دانست
  ۱۳۹۵/۱/۸
  علی معلومه هم خود استاد جیگره هم صداش دلنوازه هم آهنگاش بیست. الهی زنده باشی ودشمنت ناکام
  ۱۳۹۷/۱/۲۹
  ناشناس چشم دشمنانش کور
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۶
  Amin.zj عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۰
  امید محشره
  ۱۳۹۸/۷/۸
  حسن طهماسبی صدای استاد دلنشین وبه راحتی بر جان مینشیند
  ۱۳۹۸/۹/۱۲
  محسن فوقالعاده هست این اهنگ
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
  فرناز عالی