• 20 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۲/۳۰
  majid عالیه ممنون
  ۱۳۹۵/۳/۲۵
  محسن عالیه
  ۱۳۹۶/۸/۱۱
  سامان بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۵/۱۸
  سامان حکیمی خوب
  ۱۳۹۷/۸/۳
  نیک فر یوسفی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۴
  بهنام صحرایی بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  میثم عالی
  ۱۳۹۸/۲/۳۰
  پژمان تسکین تمام لحظات من صدای شجریان
  ۱۳۹۸/۲/۳۰
  پژمان عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۸
  ناشناس بی نظیر
  ۱۳۹۸/۷/۲۴
  مصطفی نجف آبادی ۲۰
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  داود عالی، اولین بار بود شنیدمش
  ۱۳۹۸/۱۲/۷
  Omid عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۳
  شرافتی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۲
  اسماعیل من کی باشم که در مورد استاد آواز جهان نظر دهم
  ۱۴۰۰/۱/۱۸
  محسن رحمانی کمرودی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۵
  علی فاضل فوق العاده
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
  ناشناس کسی بهت از استاد نیست
  ۱۴۰۱/۵/۵
  سعادت شیرزادی عالیه