• 20 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
  مهدی احساسی
  ۱۳۹۷/۸/۱۲
  فا خوبع
  ۱۳۹۷/۸/۲۹
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
  سبحان عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
  Abolfazl Khob
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  Adnan اوووكي
  ۱۳۹۸/۳/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۰
  امیر حسین آهنگ خیلی خوبیه
  ۱۳۹۸/۴/۱۰
  صدرا خیلی خوبه
  ۱۳۹۸/۶/۹
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  خشایار کیاآرش عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۱۵
  زهراعلیزاده دربندی عااااالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  ناشناس خوب خوب خوب
  ۱۳۹۸/۹/۲۹
  مسعود یادش بخیر این اهنگا
  ۱۳۹۸/۱۰/۹
  ..... خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
  جلال خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۴
  ناشناس خوب