• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱/۱۴
  بیتا خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۵/۶
  الناز عالی
  ۱۳۹۷/۵/۶
  ناشناس عالب
  ۱۳۹۷/۱۰/۱
  احسان عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲
  بهراد عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  تهرانی خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  ناشناس االی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  ایمان باحال و نازززز
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  علی زیاررتی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۳
  حمیده عالی
  ۱۳۹۸/۵/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۵
  حسین عالی بی نظیر هر وقت گوشش میدم حالم خیلی بهتر از قبل میشه.خدا بیامرزه استاد نوری رو واقعا آهنگ هایی که اجرا کرده تکن