• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۶
  ممد Hkob
  ۱۳۹۸/۶/۲۵
  محسن بسیار عالی و دل نشین
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  ناشناس عالی