• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۹/۲۴
    مجید هر چی میگردم کد آوای انتظار همراه اول این اهنگو پیدا نمیکنم
    راهنمایی کنید