• 18 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
  mohammadhajmohammadi2007 عالیه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  Masoud Nice
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
  میلاد عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  عارف قسنگه
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
  مجید عاللللي
  ۱۳۹۸/۴/۲
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۸/۴/۱۸
  حلم نایس
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  عباس فوق العاده زیبا
  ۱۳۹۸/۱۲/۹
  آرین آزادیخواه Aliiii
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۱/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۳
  ناشناس عالیی
  ۱۳۹۹/۴/۱۳
  حامد عالیی
  ۱۳۹۹/۵/۵
  ا خوب
  ۱۳۹۹/۵/۱۸
  امیر Mercccc
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  م خوب بود ممنون