• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
  محمد مهدی انصاری فکر کنم این آهنگ رو سفارشی برای عشق من خونده؟؟؟!
  ۱۳۹۵/۴/۱۳
  قدبنان عالی
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
  ناشناس عالیه منو عشقم هر دو این اهنگو دوست داریم