• 56 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  ی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  اسنا خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  ستایش عالی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  سینا عظیمی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  سینا عظیمی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  معصومه کشاورز محمدی خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  محمد طاها هاشمی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  ستایش عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  نرگس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  سعید بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  محمد عالیی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  هستی‌بیات خ
  عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  مبینا من خیلی این آهنگ ماه رجب دوست دارم
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  میلادقنبری عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  اسرا خیلی خوب است
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  ناشناس خیلی باحال است
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  ناشناس عالی بود من دوست داشتم
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  زهره عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  . خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  ماندانا عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  ستایش ععاااللللیییییی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
  یگانه باسلام.عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  محدثه سادات حسینی خیلی خوب است
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  آذین عااالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
  هستی خوب بود
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  ناشناس خخوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  زینب فرحناکی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  محمد مهدی خیلی خوب است
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  فاطمه عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  امیر در مورد ماه رجب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  رومینا خیلی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۳
  هستی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۳
  عسل خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  مریم غلامی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
  فاطمه بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
  عسل عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۸
  کاظم عالییییییی
  ۱۴۰۰/۱۱/۹
  مهدی پور عالی عالی عالی عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
  فهیمه عااالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
  مهدی زاهدی ننن
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
  رکسانا خیلی عالی ????????
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
  ایناز سمیعی این اهنگ عالی است