• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
  پری عالی
  ۱۳۹۶/۵/۲۳
  خسته دل خیلی اهنگ خوبیه
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۵/۱۳
  ناشناس عالبه ارامش میده
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
  پ گود