• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۶/۷/۱۷
    شکوفه عالی حال میده برقصی باش
    ۱۳۹۷/۸/۲
    ناشناس خوب