• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۱۰
  امیر اهنگ خیلی خیلی عالیه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  خزان عالییییییییییییییی
  ۱۳۹۸/۶/۹
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
  zahra Awwwwwli
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
  ااا باهال
  ۱۳۹۹/۱/۱۰
  علی عاااااالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۷
  پدرام عالی
  ۱۳۹۹/۶/۹
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  فروغ عالییه