• 23 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۴/۲۴
  ارىنا عالى خىلى دوسش داشتم
  ۱۳۹۷/۳/۲۷
  MAREI من عاشق این اهنگم
  ۱۳۹۷/۵/۳۱
  Artimis Aliii
  ۱۳۹۸/۱/۲۸
  ناشناس عاب
  ۱۳۹۸/۴/۳
  امیر عالی است
  ۱۳۹۸/۴/۴
  سام عالی
  ۱۳۹۸/۴/۴
  فرهاو قشنگه
  ۱۳۹۸/۵/۱۴
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۸/۶/۲۳
  موبینا عالی
  ۱۳۹۸/۷/۷
  علی قشنگه
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  شقایق من عاشق این اهنگم خیلی دوسش دارم
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  اندیا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  احمد عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  یاس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  آلیانا فوق العادهههههههه
  ۱۳۹۹/۱/۲۷
  Pedram دوسش دارم
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  امین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۵
  نسیم فلامرزی عالییییییی
  ۱۳۹۹/۱۰/۴
  فاطمه عالی