• 67 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۸/۸
  سفیر احسنت
  ۱۳۹۷/۶/۱۶
  طه خوبه
  ۱۳۹۷/۶/۱۹
  morteza عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۷
  عالی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
  mahdi عالی بینظیر
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  هانیه عالیه
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
  زهرا عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  سلام عالیه
  ۱۳۹۸/۲/۲۴
  حمیدرضا عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۵
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۳/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۲
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۱
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۷
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۳۰
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۶/۱۹
  ناشناس خوب و خوب
  ۱۳۹۸/۸/۱
  امیر خوب
  ۱۳۹۸/۹/۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۹/۹
  ناشناس عالللللی
  ۱۳۹۸/۹/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۷
  زهره عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۸/۱۰/۷
  Jalal Ok
  ۱۳۹۸/۱۰/۷
  جلال خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
  ملیکا عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  محمد جواد Ok
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
  علیرضا بسیار عالی و زیبا
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
  رسول فوق اعاده
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  حیدری عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  Yegane عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  حسن عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۸
  مرضیه عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  فرزاد بسیار خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  فرزاد عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  فرزاد عالی و شنیدنی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
  جواد بسیار زیبا بسیار دلنشین غرورانگیز
  دست مریزاداستادانتظامی بزرگوار....خداوند رحمت کند پدرعزیزتونو
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱
  جواد عالی بود
  ۱۳۹۹/۱/۸
  مهدی عالی حرف نداره
  ۱۳۹۹/۱/۱۴
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۳
  شاهین بی نظیر
  ۱۳۹۹/۱/۲۹
  علی عااااالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۹
  حسن روحانی عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۸
  حسین خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱۵
  Amir عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۳
  موسوی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۹
  مهدی یه حس غرور و افتخار خاصی به آدم دست میده
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  م د واقعن زییاس
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  امیررضا فتح آبادی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۶
  محمد عالی و غرور آفرین
  ۱۳۹۹/۵/۱۶
  محمد عالی و زیبا
  ۱۳۹۹/۵/۲۷
  Amin Khooooon
  ۱۳۹۹/۶/۱۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۱
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۷/۳
  حمیدرش عالی
  ۱۳۹۹/۷/۸
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۸
  عباس عالی ممنونم از استاد ارجمند
  ۱۳۹۹/۸/۶
  زینب عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  صادق خیلی زیباست واقعا
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  میلاد عالیه ....
  ۱۳۹۹/۹/۱
  سرمدی بی نظیر