• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۳/۲۲
  Saeed دمت گرم مجید انتظامی و حامی شاهکاره این آلبوم.
  پدر و پسر افتخار ایران و ایرانی هستید
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
  امیر عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
  س عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۲
  علی عالی بود
  ۱۳۹۸/۸/۱
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
  میثم عالی و کم نظیر