• 27 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۲۴
  عاشورا عالی
  ۱۳۹۷/۶/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۶/۲۵
  عاشورا عالی
  ۱۳۹۷/۶/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۶/۲۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۷/۲۰
  Abolfazl عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۴
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۸
  پیمان مختاری افوس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۷/۲
  علی عالی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۸
  ناشناس سلام بسیار عالی و بیاد ماندنی
  ۱۳۹۸/۷/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۸/۸
  حامدسوری عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۰
  ناشناس بی نظیرترین موسیقی است
  ۱۳۹۸/۱۰/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳
  ناصر استاد انتظامی عالی هستن
  ۱۳۹۹/۲/۶
  شایان عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۳
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  حمیدرضا باسپاس عالی بود
  ۱۳۹۹/۷/۷
  خدیجه یدتللهی عالی عالی دلنشین منظم و بی نظیر
  ۱۳۹۹/۸/۶
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  مبین عزتی خوب
  ۱۳۹۹/۹/۶
  محسن بادپایی عالی