• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۸/۱۵
  بهروز بسيار عالي و ناب
  ۱۳۹۵/۷/۳
  ناشناس عالییییییییییی بود
  ممنون
  ۱۳۹۷/۷/۱
  محمد خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
  مارال خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۳
  ناشناس خوبه و سپاس
  ۱۳۹۸/۹/۱۴
  Sajjad عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۰
  سیامک بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  مجید عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۴
  ریحانه عاالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
  داریدش عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  سحر عالی