• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۶/۲۰
  حامد فقط میتونم بگم فوق العاده خداوند استاد انتظامی وامثال این هنرمندان و پدربزرگوارشان را همیشه نگهبانشان باشد آمین
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۴/۱۷
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۴/۲۷
  علی عبدلی آهنگ فوق العاده بسیار زیبا وگوش نواز
  ۱۳۹۷/۷/۱۱
  حمید قشنگه
  ۱۳۹۸/۶/۲۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۳/۱۱
  محمد باقر البته ‌آهنگ خیلی قشنگ ومن وقتی که اینو میشنوم به فکر شهدا میروم
  ۱۳۹۹/۶/۴
  الناز عالی
  ۱۳۹۹/۷/۷
  سینا عالی