آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  دیانا عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۹
  زینب قرقانی خوب
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  AMIRREZA خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  ک خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  مهدی عالیست
  ۱۴۰۰/۹/۵
  تقی طیبی از جانبازان جنگ سلام؛امثال بنده که آن روزهای حماسه,ایثار و شهادت را دیده ایم با شنیدن این اثر ماندگار و جاوید،دوباره آن ایام تداعی میشود و انگار جان دوباره میگیریم ،من دست تک تک عوامل و نوازندگان به مهر میفشارم. سربلند باد وطن جانبازم
  ۱۴۰۰/۹/۸
  Ali عالی
  ۱۴۰۰/۹/۱۵
  اوا عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
  ALI خوب هست
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
  حسین آذربهرام عالی بهترین آهنگ
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۱/۲/۹
  زهره محمدی عالی