• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۱۱/۲۴
  hasti عالللی
  ۱۳۹۴/۳/۲۹
  shayan عالی
  ۱۳۹۷/۳/۲۲
  شادی عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۷/۱۱/۵
  Saman عالی جاویدان تیران❤❤❤❤❤
  ۱۳۹۷/۱۱/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  ناشناس زیباست
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  علی علی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  علی اکبر عالی
  ۱۳۹۸/۱/۳۰
  ناشناس حوب
  ۱۳۹۸/۷/۳۰
  نازنین برای ورزش مدرسه ی ما آهنگ خوبیه☺
  ۱۳۹۸/۸/۱
  ناشناس عالی