• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
    مشتاقی هرجاهستی برقرارباشی خوش صدا پس خوش
    ۱۴۰۰/۷/۱۲
    ناشناس نوازنده زبر دست ؛ عاشقشم ....