• 19 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۳/۱۱
  سیا تکرار نشدنی
  ۱۳۹۶/۹/۲۰
  ملیحه کوهستانیان مثل همیشه فوق العاده بود
  ۱۳۹۷/۶/۲۴
  بهروز خوب
  ۱۳۹۷/۹/۴
  Mh خوب
  ۱۳۹۷/۹/۵
  رویا عالی بود
  ۱۳۹۷/۹/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۸
  فردین عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱
  علیرضا راد خاطره های آدمو زنده میکنه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱
  ج.ن بسیار خاطره انگیز!
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
  نورا عالیه
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  علی prfect
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  کاوه عالیه
  ۱۳۹۸/۵/۱۸
  ARIAN خوبه
  ۱۳۹۸/۹/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
  م عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
  امیر علی عالیه
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
  مسعود عصمتی بسیار دلنشین
  ۱۳۹۸/۹/۲۹
  Safa Awliee
  ۱۴۰۰/۹/۱۱
  نادری عالی