• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۳۰
  Arash عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۰
  محمدرضا عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱
  nana عالی مرسی