• 25 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۶/۳۰
  Ghazal بسیار زیبا...
  ۱۳۹۷/۸/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۶
  Hosein عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  قلندری فوق العاده میخوند. چرا دیگه نخوند؟ حیف شد

  ۱۳۹۷/۱۰/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  نیروانا من عاشق آهنگهای کامرون هستم
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
  آرش بسیار سپاس
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  محمد مهدی زین الدینی خوب
  ۱۳۹۸/۵/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۲
  بی عال
  ۱۳۹۸/۶/۲۴
  Rahaa عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
  ناشناس توپ
  ۱۳۹۹/۲/۲۸
  پریسا عاللللللی
  ۱۳۹۹/۳/۱۲
  ممد خوب بود
  ۱۳۹۹/۵/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۶/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۹
  Shima عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۰
  Ara.k عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲
  الی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳
  پیمان حیدری عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  میرزا عالی