• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱/۴
  امیر آهنگ عالی بسی خاطره دارم بااین اهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۴
  اراد معماری عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  Fateme خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  ایلیا عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۵
  آیلین عالی
  ۱۳۹۸/۶/۹
  علی خوب
  ۱۳۹۸/۸/۲۰
  نگین خیلی زیبا
  ۱۳۹۹/۲/۲۹
  . خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  فرهان عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۸
  Alinah عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۶
  عالی عالی