• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۲۴
  سهیل قشقایی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
  کیا محششششششششررررررر
  ۱۳۹۸/۲/۲۸
  ناشناس عالي
  ۱۳۹۸/۳/۱۶
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
  الی خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۱۲
  آرزو قانعی خوب