• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۲۲
  Fayz عالی
  ۱۳۹۷/۸/۱۵
  فربود آهنگ شاد انرژی زاهست
  ۱۳۹۷/۸/۲۸
  هادی سلام به کامران عزیز، از طرفداری قدیمیت هستم و اهنگ هات رو دوست دارم
  ۱۳۹۸/۲/۵
  نگین عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  سمیه خوبه
  ۱۳۹۹/۱/۵
  ... Awli
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوبه