• 45 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۸/۳
  golj عالی
  ۱۳۹۶/۱/۱۵
  ناشناس واسه رقص این آهنگ عالیه مرسی !
  ۱۳۹۷/۶/۵
  حامد عالیه
  ۱۳۹۷/۷/۳
  اسیه خوبه
  ۱۳۹۷/۸/۲۷
  حامد عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۱
  Mobin عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۲
  قاسمی عالی بود
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۳
  ارمین عالیه
  ۱۳۹۷/۹/۲۳
  امیرحسین خوبه
  ۱۳۹۷/۹/۲۵
  Elahe Aliye
  ۱۳۹۷/۹/۲۸
  حامد بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۹/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  ارمین عالي
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  ساری خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  پگاه عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  hani ali bod
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  chhh عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۸
  عبدالله عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
  kazemmoghanni خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  محمد دهنانی عالیییی
  ۱۳۹۷/۱۲/۵
  کوثر عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۹
  Taha خوبه
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
  احمد کریمی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  النا عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
  محمد رضا بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
  امیر حسین خیلی خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۸
  ناشناس زهرا عالی هست
  ۱۳۹۸/۱/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۷
  سردار خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲
  هالی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۴
  زهرا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
  ناشناس عالب
  ۱۳۹۹/۲/۴
  هلما عالی شاد خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۸
  ناشناس عالی