• 46 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
  مینا خیلی خوب واقعا عالی
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
  امیر ممنون عالی
  ۱۳۹۷/۴/۱۶
  ثنا خوب
  ۱۳۹۷/۶/۲۳
  محمد عالیه
  ۱۳۹۷/۸/۷
  فریبا میخواهم برای عروسی پسرم ودوست دخترش بگذارم
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  شادمان زیبا
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۷/۱۲/۳
  محمد حیدر عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۳
  محمد حیدر عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  rad khob
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
  بهار خوبه
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  ستایش علیپور Perfect
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
  الهه خیلی دلچسب
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
  عالی عالیست
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
  ناشناس Ok
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
  mahdi بهارخانوم اومدنت مبارک
  ۱۳۹۸/۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۶
  Mh Aliiii
  ۱۳۹۸/۲/۳۰
  ناشناس عالییه
  ۱۳۹۸/۳/۱۰
  احمد عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۰
  الهام عالی
  عالیه
  ۱۳۹۸/۳/۱۲
  فاطمه خوبه
  ۱۳۹۸/۵/۵
  ناشناس اوکی آلی
  ۱۳۹۸/۶/۹
  Bhr Good
  ۱۳۹۸/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۴
  علی عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
  یاسی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۵
  خوبه خوبه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  زهرا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
  الهام عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۶
  اسعدی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۳۰
  بهار عالی عالی عالییییی
  ۱۳۹۹/۵/۳
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  ناشناس عال
  ۱۳۹۹/۷/۱۷
  مهشید خیلی زیبابود
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۸
  بهاره صدا عالی ودل نشین بود ممنونم
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  ناشناس Khob
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  م عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  بهار خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  ثمین عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی هست
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
  ناشناس عالی