• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۱۲
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۸
  نوید یک یکه..