• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۴/۱۳
  مهرداد ایران نژاد خیلی خوب
  ۱۳۹۷/۴/۱۳
  حامد تو سبک اهنگ باباکرمی خونده خوراک قر دادنه
  ۱۳۹۷/۵/۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۷/۸/۲۸
  اصلان حسین پور توانا خوب
  ۱۳۹۸/۷/۵
  ناشناس مفرح دل نشین
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  ناشناس خیلی زیباست
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
  ناشناس خوب