آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

  • 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
    علی بنام خداترانه هاوآهنگهای آقای قاسم افشارسالهاست خاطرانگیزودل نشین وپرمحتوابوده وهست وانشاالاه خداحفظش کندخواهدبودمنم طرفداران خواننده گان پاپ قدیم خصوصأقاسم افشاربوده وهستم وانشاالاه همچنان خواهم بودیاحق خدانگهدارهمه یتان