• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۶/۳
  مریم آهنگ گل مریم ،بسیارعالی وگوش نواز وشنیدنی است .
  ۱۳۹۶/۶/۸
  مریم دست مریزادبه آقای بیگدلی.هیج وقت ازشنیدن گل مریم ،سیرنمی شم.گل مریم عالیست
  ۱۳۹۶/۶/۱۰
  مریم آهنگ گل مریم لطیف ودوست داشتنی است
  ۱۳۹۶/۶/۲۷
  مریم آهنگ جدیدآقای بیگدلی به نام گل مریم شیک وشکیل وفوق العاده زیباست
  ۱۳۹۶/۸/۲۴
  مریم آهنگ گل مریم آقای بیگدلی خیلی روح افزاونشاط آوروعالی وکم نظیره،البته گل مریم آقای بیژن خاوری هم جای خودش راداره واونم شنیدنی است
  ۱۳۹۶/۱۱/۷
  مریم واقعا گل مریم ازفریدون بیگدلی جذاب وگیراست.گل مریم مثل اسمش عاشق ومقدسه
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۴
  ناشناس عالی