• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۴/۱
  ناشناس عالییییییییییییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۵/۹/۲۶
  بانوی ایرانی خوب ودلنشین
  ۱۳۹۷/۲/۱
  hamid مرسییییی ازتمامی اهنگاااااااات.
  لایییییک داری
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
  ناشناس عالیست