• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۷
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۸
  وحید حمزه دانلود
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۰
  حسن عالی
  ۱۳۹۸/۵/۴
  ناشناس فوق العاده عالی
  ۱۳۹۸/۵/۴
  mansour عالی