• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۳۰
  فرهاد صادقی زاده عالی
  ۱۳۹۷/۹/۱۰
  علی حرف نداره
  ۱۳۹۸/۱/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
  عادی Like
  ۱۳۹۹/۱/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  علی عالیییییی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  رضا عالی
  ۱۴۰۰/۱/۹
  Saeed عالی
  ۱۴۰۰/۲/۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۴
  محمد صدرا رئوفیان عالی