• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۲۵
  Maziar عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۱۰/۵
  رسول مصطفی زاده عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲
  amir awli