• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
  شهریار خیلی خیلی خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  محمد عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  علی عالب
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  مالک عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۲
  غلامعلینوری عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  علیرضا عالی