• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۵/۲۹
    علی عالیه
    ۱۳۹۹/۸/۲۰
    سیروس من احساس خوبی را تجربه کردم . اقا فرهاد گل.