• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۶/۹
  حمید عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  ناشناس بی نظیر
  ۱۴۰۰/۱/۹
  استاد استاد خسته نباشید خدا نگهدار استاد سوالی نداریم
  ۱۴۰۰/۸/۱۷
  دانیال نصیبی عالی