• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۱۸
  عباس خوب.
  ۱۳۹۹/۲/۲۱
  شهروز لاهیجی عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۸
  شهروز عالیست