• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
  ناشناس سنتورت و خودت عالی مینوازی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
  ثنا فوق العاده بود
  ۱۳۹۹/۶/۲۲
  Pegah خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۶
  حسن عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۵
  صبا عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۷
  اصفر عاای
  ۱۴۰۰/۶/۲۸
  ما عالی