• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۲۶
  ایمان مثل همیشه بینظیر
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  رها خوب بود
  ۱۳۹۸/۱/۴
  خیلی خوب عالی خیلی خوب عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  امیر عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  ناشناس عالی