• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۵/۲۸
    منوچهر اززحمات شما ممنونم وبا شنیدن ودانلود آهنگهای استاد عماد رام خیلی لذت برده و یادش همیشه برایم گرامی می باشد روحش شاد وهمیشه صدای دل نوازش برای خودم و علاقه مندان زنده خواهد ماند متشکرم
    ۱۳۹۸/۴/۲۷
    حمزه عالی