• 20 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۹/۶
  مهدی عشقم زهرا خوب بود
  ۱۳۹۵/۲/۲۷
  neda خوب بود
  ۱۳۹۵/۶/۱۷
  زهرا واییی چه باحال می گفت زهرا
  ۱۳۹۶/۱/۱
  زهرا عالیــــــــــــــــــه
  ۱۳۹۶/۱/۳۱
  ناشناس اهنگش از نظر من عالیه
  ۱۳۹۶/۹/۷
  فریبرز افسوس که قدر این بزرگان را ندانستیم...
  ۱۳۹۷/۹/۲۶
  Pouyan Ok
  ۱۳۹۷/۹/۳۰
  مجید یوسف نیا اززحمات بسیارزیادیکشیداید کمالتشکردارم کارهای باین زیبایی وباکیفیت را دراختیار عموم قراردادهاید بسیارممنونازشما عزیزان
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
  سیده زهرا واقعا زیباست..
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  رضا عالی بود مرسی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
  ی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۰
  سید واقعا توسط استاد عمادرام عالی اجرا شد
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۶
  ناشناس خب
  ۱۳۹۸/۳/۱۷
  امیر عالیه
  ۱۳۹۸/۳/۲۶
  ز عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۴
  امید عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۳
  آرون بسیر‌عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳
  Selin فوق العاده زیباست okبود
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  ایول عالی عالی