• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۷/۱۲
  زهرا خوب بود
  ۱۳۹۳/۹/۳۰
  حمید خوب بود
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
  مهتاب فوق العادس حرف نداره
  ۱۳۹۶/۱/۹
  رها عمادجان فوقالعادهای طرفدارتم.
  ۱۳۹۷/۳/۱۹
  Armin خوب بود
  ۱۳۹۷/۵/۲۶
  محمد خوب بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  خوب خوف
  ۱۳۹۸/۱/۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱/۸
  علی خوب
  ۱۳۹۸/۲/۱۰
  _alishiri دمش‌گرممممم
  ۱۳۹۸/۷/۲۰
  ناشناس عاااالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
  ساره مهری خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۲
  نیما عالی