• 835 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  محمد عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۳
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۶
  ناشناس اوکی
  ۱۳۹۸/۷/۲۴
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۴
  fafa19 عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۱
  نرگس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۶
  ارتا خوب بود
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۶
  علیرضا صنوبری عالی
  ۱۳۹۹/۷/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۰
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  ایناز خوب است
  ۱۳۹۹/۷/۳۰
  ررر خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳
  امیرحسین عال
  ۱۳۹۹/۸/۳
  امیرحسین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۹
  بهاره عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  ثمین فرشباف خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۳
  پرهام کولیوند عالی بهترین
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  Fatemeh عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  یکتا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۵
  فاطمه عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۱۵
  دینا خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۵
  زهرا عالیع
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  عباس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  آف عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  دینا اهنگه عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  نگار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  محدثه عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  ستایش عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۷
  ستایش خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  الها عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  مهسا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  مهسا خوب عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  معصومه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  ..... خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  پر نیا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  ... عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  آتنا خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  مهدی عالی مثل گل قالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  ناشناس عالی عالییییییییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  علیرضا عالییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  مهدی کاکاوند خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  علی خیلی خرین
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  رضا رضایی عال
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  مهتا ممنون خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  انسیه زارعی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  انسیه خیلی عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  احد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  مهدیه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  قادر خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  زینب خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  شیوا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  Maryam عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  .. خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  پاشا عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  طاها خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  سحر خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  طاها خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  خوبه خوبه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  امیر دهقان خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  مبینا عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس خیلی خوب من دوست داشتم
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  علی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  زینب اهنگ عالی ۵ تا ستاره کم واسشه
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  باران عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ممم عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  فرشته عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس ببببببههه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  رقیه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  پاشا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  پاشا عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  مهسا خیلی قشنگه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  زهرا عالییییید
  بودید
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  نگین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  امیر پیری خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  مهسا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  فری عالیییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ثمین عااااااااالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  عالی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  فرشته عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس عاشق
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  احمد عالی فوق العاده عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  نیلا خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  الیکا خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  زینب محمودی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  رز خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  فهیمه اهنگ خوبیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس خوب هست
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  سعیده شیری عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  سیما عالييييي
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  محمدرضا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  آمنه خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  صالحی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  نن خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  مبینا عزیزی فرد عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  هانیه احمدپور این آهنگ خیلی عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  دلارا جلوداری عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  رضا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  محمدامیر بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  میرندا عالب
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  فرشته عاااالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  کوثر عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ریحانه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  باران خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  نفس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  Rozhan عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  . خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  شیدا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  هلیا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  خسرو نظری عاااااالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  الی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ایمان خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  Zahra خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  زینب خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس واقعا عالی هستش
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  کریمی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  محمد حسنی این خیلی خوب هست
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ندا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  السا شعر خوبی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  هستی حافظی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  سارا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  گل بانو عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  علی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  راحیل موجی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  محدثه مرادی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خخوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  فاطمه کولیوند خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خیلی خیلی خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  مهدی عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  مبینا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  خدیجه عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ... خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خیلی خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس بسیار خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  بابل خیلی‌خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  بابل خیلی‌خوب‌بهتریت
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  عالی بسار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ماعده احمدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  امیرمحمد خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  مهشید عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  گ عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ن عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  زهرا عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  زهرا عاااالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ۰۰۰ خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  Zahra خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  فاطمه فاطمه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  آیدان خان خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  یلدا خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  صدرا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  بهاره عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  صدرا یادگاری بهترین
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ف عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عاااااالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  مهرنگارمحمدی خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  بیتا عالییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  حسن عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ملیکا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ماهک عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  Aida عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  امیر خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  عطار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  یاسمین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  داوود عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  دانی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس ارسال شود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  فرضعلی عالب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ابدی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ق عااااالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  زینب رحیمی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  شیوا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  محسن خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  فاطمه خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  زینب عاللل
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  سارا جون عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  مهدی خوبه ممنون
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  سارا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  مهسا خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  حنه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  حنا عالی بود ممنون
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  زیبااحمدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  محسن عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  رستمی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  محسن خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  محمد خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ریحانه عالی هست
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب اس
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  هاجر عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  Matin عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  مهدیه دالوند خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  سمیرا خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  Sama عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  زهرا اهنگی بهتر
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خیلی خیلی زیبا بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  باران خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  فاطمه هادی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  خخخخ خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ملیکا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس

  خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  فرحانه مرادی عاااااااااااااااالییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  مینا خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  آیناز خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  نازمین الی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  فریده حسین پور عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  عالی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ملیکا مالکی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  احمد عالی خیلی دوست داشتم
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  آیسان عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  نرگس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  یکتا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس بسیار آهنگ خوبی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ل عالب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  دینا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ماهان قشنگ
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  علیرضا مصدقی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  هستی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عاللللیییییببب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  رضا شاهسوند عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  رضا شاهسوند خوب خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  Hani خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ریحانه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  فاطمه خیلی خوب عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  آیدا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  راضیه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  سوری عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عاللل
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ریحانه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ر خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  نازنین عالللللللی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  زهرا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  یکتا خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ساناز عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  تینا عالیی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  هستی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  نرجس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس سلام عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  محسن جالبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ابوالفضل حیدری عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  منا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  یگانه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  یگانه خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ندهرا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ایوالله عدلی خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  کیانا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  کیان عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  باران عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  بهار خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  زهرا خیلی علی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  زها عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  نرگش عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ارتمیس عالیییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  محمدرضا رضایی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  محمد امین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  محمد امین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  الی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  محمد عالی ❤
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  طاها عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  دریا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خیلی قشنگه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  فاطمه خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  الهام عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ....... عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی بود...
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  الهام عاالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ههه خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  عسل اقاجانی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  هستی خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  عسل عالیییییییییی بود
  خیلییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  سحر اهنگ خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  متین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  اسما زیبا
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ۰۰۰ آهنگ زیبایی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  عالی بود خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مانلی خیلی زیباست
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مانلی خیلی زیباو ارام بخش است
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  رقیه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  تینا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  م عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  الیا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  راضیه عالللللللی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  Fatemeh خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مولا عالیع
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مهشید دالوند خیلی آهنگ خوبیست
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  علیرضا عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  فرزانه خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  Fatemej عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مهلا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  عسل خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مهدیه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  محمد عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالیع
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  mahsa خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  الناز خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  الناز اهنگ خوبیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  دیانا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  بهمن سعیدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  حسین احمدی عالییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  شاعر عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  شاعر عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  شهلا آذری بسیار عالی و قدیمی و غمگین و دلنشین
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  هدیه سادات عالی❣❣
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  تارا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  فاطمه عالیهه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس این آهنگ عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ننه راضی عالیییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  نفس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  حنانه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ساره عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  NESA خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  فیروزه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ساره خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  هانیه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  فاطمه عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  .... خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  فا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناهید عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  فاطمه خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  دینا عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  س خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  زهرا شمس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  Paria آهنگ خوبیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مرجانم وری گود
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  Amir عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  خشنود عباسخانی خیلی عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  مهدیه عال
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس عالیییه
  ۱۳۹۹/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  سوفیا عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  سوفیا عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  علی قشنگه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  فاطمه خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  محمد عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  محمد طاها عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  خوبه خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  مبینا عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  هاجر رضایی خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  سارن عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  مهدی رازانی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  مهدی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  R.M عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  A خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  آA عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس العالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  fatemeh عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  فاطیما عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  فاطمه نصیری خبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  سحر عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  Sadra عالي
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  مهسا خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  زینب خوب است ومی پسندم
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  سحر سادات عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  Alireza عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ساجده عالی حرفی نداره
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  عالیییی عالییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  آرزو عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  میترا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  معصومه عالی .۲۰
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  راز عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  حدیث فروزانفرد خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  اوا خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  مستوفی خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  N خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  Hajariii عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  قاسن عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  مهسا عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ری عااااالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  Zahra عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  حیدر عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  کاظمی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  نامشخص عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  اس اس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  معصوم عالی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  مهراد محبی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  آرشام خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس خوب بود...عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  Feyzi خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  مهدی حسینی بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  کامران خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس خیلی زیباست
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ..... عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  امیررضا خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  زهرا اسلامی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  دریا علیزاده عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  مهدی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  فرنیا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  نوید میردار خیلی عالییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  فاطمه خیلی علیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  سینا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  بیان رشیدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  خوب عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  عالی عاعاعالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  شقایق بسیار اهنگ خوبی است تشکر از سازندش
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  شقایق حبیبی آهنگ خیلی خوبی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  مارینا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  محمدمهد عالی‌بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  کوثر عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  مهراست عالی هست
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  علی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  عابده میرزایی عالی بود مرسی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  الهه خوب و عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  فاطمه سهولی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  پریا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  Feyzi خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  zahra خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  حسین خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  ناشناس خوب شد
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  Mobi علی
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  علیرضا قربانی عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  صادقی عاااالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ...... Very very good
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی

  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  امیرمحمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  محمد خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  محمد علی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  فرشته چنارانی عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  فف عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ریحانه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  علی خب
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  مانا عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالیی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  علی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  علیرضا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ...... خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  محمدرضا خوب است
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  مهدی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس زیباس
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  عالی خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  هانیه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  :-* عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ...... خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  سحر عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  جواد عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  سودا عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  شیدادرویشی خوب بود عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  مهسا بسیار آهنگ خوبی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  محمد متین عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  مریم علی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  ابراهیم بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  سینا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  مممممممممم عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  Parsa kiyan بسیار خوب بودد
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  زهرا غلامی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  مهلا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  M عالییی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  سجاد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  بدون نام عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  محمد حسین طالبی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  ناشناس خیلی خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  علی آهنگ خیلی خوبی بود
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  پریسا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  فاطمه عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  خ عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  نازنین ساعدی عالییییی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  نازنین ساعدی عالیییییییی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  ناشناس عاااالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  ناشناس سلام ،عاااالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  طوبی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  خ خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  ناشناس عال
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  امیر عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  فاطمه خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱
  ستایش خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱
  زهرا حسینی خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱
  . .. خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۱
  هما عالیییی بود
  ۱۳۹۹/۹/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱
  نیمه خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱
  ناشناس خیلی خوب خوند
  ۱۳۹۹/۹/۱
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  محسن وردی زاده عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  مریم خوب
  ۱۳۹۹/۹/۲
  زهرا خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  سعید خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۲
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  عسل خوبه
  ۱۳۹۹/۹/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  R عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  مرع عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲
  النا خوب
  ۱۳۹۹/۹/۳
  موژان حیدرپور عالییییی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  امیر حسین جلوداری عالیییییی
  ۱۳۹۹/۹/۳
  احمد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  ویدا حسینی بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۹/۴
  بهار جون عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۵
  شیدا خوب
  ۱۳۹۹/۹/۵
  رحمان عالي بود لذت بردم
  ۱۳۹۹/۹/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۷
  خاطره شهسواری بسیار عالی.
  ۱۳۹۹/۹/۷
  احسان خوب بود
  ۱۳۹۹/۹/۷
  احسان خوب بود
  ۱۳۹۹/۹/۷
  احسان خوب
  ۱۳۹۹/۹/۷
  اِبی عاللللی
  ۱۳۹۹/۹/۷
  باران خیلی قشنگ است
  ۱۳۹۹/۹/۸
  ناشناس بسیارزیبا
  ۱۳۹۹/۹/۱۰
  ملیکا عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۱۵
  منظر عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۶
  شعیب Good
  ۱۳۹۹/۹/۱۷
  ثمین علوی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  حدیث عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
  محمدرضا خورشیدی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۲
  N عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۹
  ستایش کرمیان عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
  کیانی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  Mobin خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  زهرا خوب بود
  ۱۴۰۰/۱/۱۹
  A عالیه
  ۱۴۰۰/۲/۱
  سنا عالی
  ۱۴۰۰/۲/۶
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۹
  رضا خیلی عالیه
  ۱۴۰۰/۳/۱۳
  ماه عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۴
  مجید علی
  ۱۴۰۰/۵/۲
  زهرا خوبه
  ۱۴۰۰/۷/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۸
  فرزانه هدایتی زاده عالی
  ۱۴۰۰/۸/۹
  الناز عالی
  ۱۴۰۰/۸/۱۸
  ناشناس به
  ۱۴۰۰/۸/۱۸
  Bahar عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۰
  ناشناس قشنگ است
  ۱۴۰۰/۸/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۲
  Zeinad عالییییی
  ۱۴۰۰/۸/۲۲
  ناشناس عالییی
  ۱۴۰۰/۸/۲۲
  پرنیان خیلی عالی ممنون از خانندش
  ۱۴۰۰/۸/۲۲
  انیس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۲
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۲
  امیرعلی زالی پور عالیی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  ناشناس الییییییئیییییییییییییییی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  مرجان خوبه ????
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  S عالیییی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  ناشناس آهنگ خوب بود دوست داشتم
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  ناشناس این اهنگ عالی است
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  ریحانه خوب بود
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  این عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  ن عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  کوثر عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  حنانه عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  ناشناس عالبههه‍
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  ناشناس عالی بود
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  دریا عالی هست
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  سمیه عالییییییی
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  مظفر خوبه
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  فاطمه عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  سارا عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  . خوب
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ابول عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ناشناس عااااالی
  حرف نداره
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  پارمیدا چیدان عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  زهرا عالب
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  زهراسواری عالیه ❤
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  یه بنده خدایی یعنی کی نوشته غمگین؟؟؟؟
  آخه این غمگینه برای کتاب؟؟

  دلنشین بود...
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  خانم غلامی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  عالی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  آمانه عالییییییییییب
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  زینب عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  فاطمه عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  الناز عمادی عالیه
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  مبینا خوبه
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  کوثر عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ۰۰
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ناشناس خوب بود
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  . خوبع
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  فاطمه اهنگ خوبه
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  فاطمه خوب
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  عباس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۴
  محمد بسیار قسنگ
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  سارا عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  فاطمه عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  فاطمع عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  مینا عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  سونیا خوب
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  سراج خوبه
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  هستی علی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  سارا عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  زهرا عالی یه
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  قاسم عااالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  ناشناس ♥️
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  ناشناس عالیه
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  نادیا کیانیانفرد خوب
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  حامد عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  حامد علی خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  ... خوبه????????
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  ...؟ عالیییی
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  آصف مزارزیی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  0000 عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۷
  ناشناس خیلی خوبه????????????????????
  ۱۴۰۰/۸/۲۷
  ساینا عالی بود
  ۱۴۰۰/۸/۲۷
  باران ترک عالی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۸
  ابوالفضل عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۸
  خوب خوب
  ۱۴۰۰/۸/۲۹
  ستایش عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۹
  امیر عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۹
  عالیه خیلی خوبه ????????????
  ۱۴۰۰/۸/۲۹
  زهرا عالی
  ۱۴۰۰/۹/۱
  بهار عالی
  عالی
  عالی
  ۱۴۰۰/۹/۱
  علی عالی
  ۱۴۰۰/۹/۲
  ایناز عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  مجتبب عالییی